Indikator for datagrundlag

På VITAKOST viser vi et datagrundlag for alle næringsværdier.

Datagrundlaget angiver, hvor stor en andel af fødevarerne, der har data om den pågældende næringsværdi.

Indikatoren er en lille trekant med et udråbstegn og den kan have én af følgende fire farver:

Vises der ingen trekant er der 100% datagrundlag for næringsværdien og det vil sige at data er komplet.

Hvorfor viser vi datagrundlag?

Når man arbejder med kostberegning kommer man ofte ud for, at man ikke har ensartet eller komplet data på tværs af alle fødevarer.

Det kan skyldes at visse næringsværdier ikke er deklareret fra producentens side, eller at de forskellige standarddatabaser har valgt at fokusere på forskellige næringsværdier.

Det betyder altså, at vi er nødt til at forholde os til dette inkomplette datagrundlag, især når vi analyserer data og fødevarer på tværs af f.eks. en hel kostplan eller opskrift. Ellers vil de resultater vi ser potentielt være meget misvisende.

Derfor er det vigtigt som kostprofessionel at forholde sig til datagrundlag

Lad os tage et eksempel. Vi har en kostplan, som indeholder 15 forskellige fødevarer. Nogle af fødevarerne kommer fra standarddatabaser, som har mange næringsstoffer angivet, mens andre er almindelige forbrugerfødevarer, hvor kun de mest gængse værdier er angivet.

Vi vil gerne analysere jern-indhold.

Vi har oplyst jern på 10 ud af 15 fødevarer. De 10 fødevarer bidrager med 23 mg jern.

Lad os nu forestille os, at VITAKOST kun viste de 23 mg uden angivelse af datagrundlag og uden angivelse af hvor mange fødevarer der havde jern oplyst. Så ville du tænke at der var 23 mg jern i kostplanen, mens der måske sagtens kunne være det dobbelte!

Hvordan nu det? Jo, hvis du nu havde brugt en fødevare fra en producent, f.eks. Frilandsfrikadeller fra Tulip, som ikke havde opgivet jern i deklarationen, så ville det jernindhold der er i kødet ikke fremgå af de 23 mg. Dvs. de 23 mg i virkeligheden er en minimumsangivelse, som sagtens kan være langt højere.

Derfor viser VITAKOST en indikator for datagrundlag, som giver dig mulighed for hurtigt at vurdere om en angivelse af et samlet næringsindhold er retvisende - og i hvilken grad. Du kan dermed komme med en kvalificeret vurdering af, om de beregnede værdier er gode nok eller om du skal tage forbehold.

Sådan beregner vi datagrundlag

Datagrundlaget angiver, hvor stor en andel af fødevarerne, der har data om den pågældende næringsværdi.

Vi beregner datagrundlaget på baggrund af hvor stor en andel i gram fødevarerne med data udgør af den samlede helhed. Det giver den fordel, i modsætning til kun at kigge på antallet af fødevarer, at de fødevarer, der er repræsenteret i store mængder, vil hive datagrundlaget op og i de fleste tilfælde gøre angivelserne mere nøjagtige.

Bemærk: Et datagrundlag under 100% angiver ikke hvor præcis den angivne næringsværdi er. Et datagrundlag på f.eks. 98% betyder blot at vi har datagrundlag på 98% af fødevarerne. Så hvis der er opgivet 50 mg calcium på en fødevare, med 98% datagrundlag, kan du ikke antage at der er ca. 50 mg calcium, plus/minus et par mg. Der kan altså godt være 500 mg i, hvis der f.eks. er én fødevare uden data, som kun udgør en lille andel af det samlede indhold i gram, men som til gengæld har rigtig meget calcium.

Så husk altid at bruge din indsigt som kostprofessionel til at vurdere om det er sandsynligt at en fødevare, der mangler data, har den pågældende næringsværdi, når du vurderer en næringsværdi med et inkomplet datagrundlag.