Sådan viser vi energifordeling

På VITAKOST kan du vælge mellem to typer visning af energifordeling: Simpel og Detaljeret.

Klik på øjet i topmenuen for at vælge visning.

Simpel visning repræsenterer 1 niveau med følgende næringsværdier:

 • Fedt
 • Kulhydrat, tilgængelig
 • Kostfibre
 • Protein
 • Organiske syrer
 • Alkohol

Detaljeret visning repræsenterer op til 3 niveauer med følgende næringsværdier:

 • Fedt
 • Mættede fedtsyrer
 • Monoumættede fedtsyrer
 • Polyumættede fedtsyrer
 • Kulhydrat, total
 • Kulhydrat, tilgængelig
 • Sukkerarter
 • Sukkeralkoholer (polyoler)
 • Kostfibre
 • Protein
 • Organiske syrer
 • Alkohol

Underniveauerne vises kun, såfremt der er tilstrækkeligt datagrundlag.

Omregningsfaktorer

Energifordelingen beregnes via følgende omregningsfaktorer:

Kulhydrat (undtagen polyoler), 17 kJ/g

Polyoler, 10 kJ/g

Protein, 17 kJ/g

Fedt, 37 kJ/g

Alkohol (ethanol), 29 kJ/g

Organiske syrer, 13 kJ/g

Kostfibre, 8 kJ/g

Erythritol, 0 kJ/g

Kilde: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011

Bemærk

Energibidraget fra de deklarede næringsværdier kan i visse tilfælde afvige fra det deklarerede energiindhold. Dette kan skyldes tilladte afrundinger på næringsværdierne ved deklaration, fejl i deklarationen eller at fødevaren er fra en standarddatabase, som benytter forskellige kilder til de forskellige næringsværdier.

Hvis energibidraget fra de deklarede næringsværdier er mindre end det deklarerede energiindhold, så vil den resterende energi blive vist i cirkeldiagrammet som uspecificeret.

Hvis energibidraget fra de deklarede næringsværdier er højere end det deklarerede energiindhold, så vil energibidraget fra næringsværdierne blive reduceret forholdsmæssigt.

For fedtsyrer gælder, at hvis summen af fedtsyrerne overstiger det deklarerede indhold af fedt, så reduceres fedtsyrerne forholdsmæssigt.

Det samme er gældende for sukkerarter og polyoler i forhold til det deklarerede indhold af kulhydrat.

Hvis datagrundlaget for mættede fedtsyrer, monoumættede fedtsyrer, polyumættede fedtsyrer, sukkerarter eller polyoler ikke er tilstrækkelig, så bliver de ikke udspecifieret i cirkeldiagrammet, men vil blive vist som uspecificeret. Alle andre næringsværdier antages at være 0, hvis de ikke er deklarerede.

Ovenstående tilpasninger kan også være gældende, hvis du benytter linkede næringsværdier.

VITAKOST fratrækker ikke mængden af organiske syrer fra kulhydrat, tilgængelig ved udregning af energibidrag fra kulhydrat, tilgængelig.

Det er vigtigt at bemærke, at det udelukkende er ved beregning og visning af energifordelingen, at VITAKOST kan korrigere energibidraget fra næringsværdierne, således at det ikke overstiger det deklarerede energiindhold. Alle andre beregninger på VITAKOST benytter næringsoplysninger fra producenter og fødevaredatabaser direkte.