Vælg energibehovsformel

Klik på øjet til venstre for dit navn i øverste højre hjørne:

Vælg herefter hvilken energibehovsformel du vil bruge fra listen under Energibehovsformel.

Formlen bruges under Værktøjer > BMI og energibehov til at udregne en profils daglige energibehov.