Om at kostregistrere via MADLOG

VITAKOST integrerer med kostdagbogen MADLOG, så dine klienter kan registrere deres kost og sende det til dig, for videre analyse.

Da klienten selv styrer sin konto og sine data på MADLOG, kan løsningen bruges, selvom man er underlagt GDPR krav.

I hvilke cases kan jeg bruge det?

MADLOG bliver hver dag brugt til kostregistering i forskellige professionelle forløb. Det er f.eks:

  • Hvis du er kostprofessionel, og har klienter, som skal foretage kostregistrering. Det kan være i et vægttabsforløb eller som en del af et medicinsk forløb.
  • Hvis du er forsker og arbejder med et forskningsprojekt, hvor forsøgspersoner skal registrere deres kost.
  • Hvis du er kursusudbyder og gerne vil tilbyde dine kursister mulighed for at registrere deres kost i jeres kursusperiode.

Med integrationen til VITAKOST, kan du analysere kosten i et professionelt kostanalyseprogram, uden at skulle sidde og taste alt ind i hånden.

Sådan kommer du i gang:

VITAKOST og MADLOG taler "samme sprog", så du ikke skal bøvle med at taste madvarer ind selv. Alle de madvarer, som klienterne indtaster, kommer ind på din VITAKOST.

  • Du går ind på MADLOG og køber en værdikode til din klient.
  • Klienten registrerer sin kost i MADLOG henover en eller flere dage.
  • Klienten laver herefter en datafil, som hun afleverer til dig, enten direkte via f.eks mail, eller som et link, du kan downloade.
  • Du indlæser filen i VITAKOST og får klientens kostregistreringer direkte ind i systemet, med alle fødevaredata og analyser tilgængelige.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os