Det betyder advarslerne på fødevarer

Vi viser en advarsel på fødevarer, hvis en eller flere dele af de deklarerede næringsværdier afviger væsentligt* fra de andre.

Hvis du får en advarsel på en fødevare, som du selv har oprettet, så skyldes det sandsynligvis en tastefejl i en næringsværdi eller i energien på fødevaren.
Hvis fødevaren kommer fra en standarddatabase, kan det skyldes, at næringsværdierne kommer fra forskellige kilder og derfor ikke passer helt sammen.
Der er visse næringsværdier, som fødevareproducenterne ikke er forpligtede til at oplyse - f.eks. sukkeralkoholer og erythritol. Hvis en fødevare indeholder næringsværdier, som ikke er deklarerede, så vil det ofte resultere i en advarsel.

Hvad betyder de forskellige advarsler?

Indholdet af energi er for højt i forhold til næringsværdiernes bidrag.
Denne advarsel kommer, hvis energien fra næringsværdierne overstiger den energi, der er opgivet på fødevaren. På produkt- og producentspecifikke fødevarer kan det skyldes en unøjagtig eller ukomplet deklaration. 
Et eksempel kunne være, hvis der er sukkeralkoholer i fødevaren, men det ikke er deklareret. I dette tilfælde vil VITAKOST kunne udregne, at energien fra næringsværdierne er højere end den deklarerede energi, men det er ikke muligt at vide, om det er på grund af en fejl i deklarationen, eller om det blot skyldes manglende deklaration af en næringsværdi, såsom sukkeralkoholer eller erythritol.
Indholdet af energi er for lavt i forhold til næringsværdiernes bidrag.
Denne advarsel kommer, hvis energien fra næringsværdierne er for lav i forhold til den energi, der er opgivet på fødevaren. På produkt- og producentspecifikke fødevarer kan det skyldes en unøjagtig eller ukomplet deklaration. 
Forholdet mellem salt og natrium afviger væsentligt.
Salt og natrium har et fast indbyrdes forhold og hvis dette afviger væsentligt, vil advarslen vises.
Mængden af sukkerarter overstiger den samlede mængde af tilgængeligt kulhydrat.
Da sukkerarter er en undergruppe til tilgængeligt kulhydrat, kan og må indholdet af sukkerarter ikke overstige det samlede indhold af tilgængeligt kulhydrat.
Mængden af erythritol overstiger den samlede mængde af sukkeralkoholer.
Da erythritol er en undergruppe til sukkeralkoholer, kan og må indholdet af erythritol ikke overstige det samlede indhold af sukkeralkoholer.
Mængden af de summerede fedtsyrer overstiger den samlede mængde af fedt.
De enkelte fedtsyrer kan og må tilsammen ikke udgøre en større mængde end den deklarerede mængde af fedt.
Mængden af de summerede sukkeralkoholer overstiger den samlede mængde af tilgængeligt kulhydrat.
De enkelte sukkeralkoholer kan og må tilsammen ikke udgøre en større mængde end den deklarerede mængde af tilgængeligt kulhydrat.
Næringsværdien overstiger 100 gram.

Næringsindhold er altid angivet samlet pr. 100 gram og derfor kan og må indholdet af hver enkelt næringsværdi aldrig overskride 100 gram.

Energi overstiger 4000 kJ.

Hvis en fødevare består af rent fedt (som er det mest energirige næringsstof) vil det indeholde ca. 3700 kJ. Vi tillader en afrundingsmargin, men hvis grænsen på 4000 kJ overskrides, så viser vi en advarsel.


*) Der en bagatelgrænse for hvornår advarslen vises, da det er tilladt for fødevareproducenter at afrunde næringsværdier ved deklaration.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os